جامعه پزشکی

مهندسی

باربری

مسئولیت

اشخاص

خودرو

آتش سوزی

سوالات بیمه شخص ثالث خودرو
سوالات بیمه بدنه خودر
سوالات بیمه آتش سوزی و باربری
سوالات بیمه مسئولیت و مهندسی
سوالات بیمه درمان تکمیلی
1

بیمه شخص ثالث خودرو چیست ؟

طبق قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 ، تمامی دارندگان خودرو یا متصرفین ( استفاده کننده ) می بایست خودرو خود را در یکی از شرکت های معتبر بیمه ای بیمه شخص ثالث بکنند.

2

بیمه شخص ثالث چه مواردی را تحت پوشش قرار می دهد ؟

بیمه شخص ثالث خودرو ، شامل خسارت های مالی و جانی که بر اثر حوادث رانندگی بوجود می آید را تحت پوشش قرار می دهد .

3

تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث چیست ؟

وقتی بر اثر حوادث رانندگی ، راننده مقصر حادثه به خودرو دیگری خسارت مالی وراد کند طبق قانون مسئولیت مدنی باید این خسارت را جبران نماید . در اینجا بیمه شخص ثالث خسارت مالی وارده را تا سقف پوشش خریداری شده در بیمه نامه پرداخت می نماید .اگر راننده مقصر حادثه به نفرات داخل خودرو خود یا خودرو زیان دیده و یا عابر پیاده خسارت جانی وارد نماید ( نقص عضو ، ارش ، دیه ، فوت ) از محل پوشش جانی بیمه نامه این خسارت پرداخت می گردد.

4

میزان دقیق پوشش خسارت جانی و مالی چقدر می باشد ؟

میزان پوشش جانی بر اساس دیه کامل مرد مسلمان هر سال طبق اعلام رسمی قویه قضائیه تعیین می گردد. ( شایان ذکر است دیه فوت خانم و آقا در حوادث رانندگی بیمه شخص ثالث یکسان می باشد.) طبق این اعلام دیه ماه عادی و دیه ماه حرام در بیمه نامه لحاظ می گردد . برای سرنشینان خودرو مقصر و خودرو زیاندیده و عابرین پیاده در صورتی که ماه حرام ( رجب ، ذی القعده ، ذی الحجه ، محرم ) باشد محاسبه می شود ولی برای راننده مقصر حادثه حتی اگر فوت در ماه حرام باشد ماه عادی پرداخت می گردد. حداقل خسارت مالی بر اساس 2/5 % دیه ماه حرام هر سال محاسبه شده و حداکثر آن نصف دیه ماه حرام می باشد. در سال 1401 دیه ماه عادی 600 میلیون تومان و ماه حرام 800 میلیون تومان می باشد . حداقل خسارت مالی بیمه نامه ها نیز 20 میلیون تومان و حداکثر 400 میلیون تومان می باشد.

5

خودروی متعارف در قانون بیمه شخص ثالث چیست ؟

طبق قانون برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه تبصره ای به قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 بنام خوردوی متعارف اضافه گردید. خودرو متعارف ، خودرویی است که ارزش ریالی آن نصف دیه ماه حرام هر سال باشد ( در سال 1401 دیه ماه حرام 800 میلیون می باشد که نصف آن 400 میلیون تومان می شود ) بنابراین تعریف اگر خسارت وارده از طرف راننده مقصر حادقه به خودروی گران تر از خودرو متعارف ( در سال 1401 ، 400 میلیون تومان که بعنوان نمونه می توان خودرو دنا را مبنا قرارداد ) وارد شود ملاک خسارت پرداختی خودرو متعارف خواهد بود . بعبارت ساده تر اگر به سپر خودور گران تر از 400 میلیون تومان خسارت وارد نمایید ملاک سپر خودرو 400 میلیون تومانی می باشد و شخصی که دارای خودرو گران تر است حتما می بایست برای خوردو خود بیمه بدنه تهیه نماید تا در این موارد دچار مشکل نگردد.