لیست شرکت های بیمه فعال در ایران

۱. بیمه آرمان

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰
تلفن مرکزی: ۰۲۱۲۸۵۶
تلفن نمایندگی ها: ۰۲۱۲۶۴۰۳۸۹۰
پست الکترونیک: info@armanins.com
آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، شماره چهار
حوزه فعالیت: مهندسی، اشخاص، خودرو، مسئولیت، آتش سوزی، عمر و سرمایه گذاری، باربری و خاص.

 

۲. بیمه آسماری

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۱
حوزه فعالیت: منطقه آزاد تجاری و صدور بیمه مسافرتی برای بیمه گزار در خارج از مناطق آزاد
آدرس آسماری: تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان یازدهم، شماره ۱۱ کد پستی: ۱۵۱۷۷۵۶۶۱۱
تلفن: ۰۲۱۸۶۰۸۸۴۱۰
پست الکترونیک: info@asmari-insurance.ir

 

۳. بیمه آسیا

تاریخ تاسیس: ۱۳۳۸ – تاریخ خصوصی سازی: ۱۳۸۸
حوزه فعالیت: آتش سوزی، اتومبیل، درمان، عمر و پس انداز، عمر و حوادث، مسئولیت و مهندسی
آدرس مرکزی آسیا: خیابان طالقانی، بین سپهبد قرنی و استاد نجات الهی شماره ۳۱۰
تلفن آسیا: ۰۲۱۸۸۸۰۰۹۵
پست الکترونیک: info@asiainsurance.ir

 

۴. بیمه اتکایی ایرانیان

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۸
حوزه فعالیت: خدمات بیمه‌ای ارائه نمی‌دهد و نقش حمایتی در ارائه خدمات مالی برای شرکت‌های بیمه داخلی را بر عهده دارد.

در واقع بیمه کننده شرکت‌های بیمه‌ای داخل کشور است و در کنار بیمه مرکزی فعالیت دارد.

تلفن اتکایی: ۸۸۶۲۸۶۱۷
آدرس: خیایان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، کوی زاینده رود غربی شماره ۵
تلفن: ۸۸۶۲۸۶۱۱
پست الکترونیک: INFO@IRANANRE.COM

 

۵. بیمه البرز

تاریخ خصوصی سازی: ۱۳۸۸
حوزه فعالیت: اشخاص، خودرو، باربری، مسئولیت، مخصوص، مهندسی، آتش سوزی، عمر و مستمری بگیری.

آدرس: خیابان شریعتی، بالای ظفر، شماره ۱۳۲۰
تلفن: ۸۸۸۰۳۸۲۱
کدپستی: ۱۹۱۳۷۷۱۵۱
پیامک البرز: ۳۰۰۰۸۷۵۰
پست الکترونیک: INFO@BIMEHALBORZ.IR

← لیست شرکت های بیمه موجود در ایران →

 

۶. بیمه امید

تاریخ تاسیس: ۱۳۷۹
حوزه فعالیت: خودرو، درمان، مسئولیت، باربری، مهندسی و خاص، عمر و حوادث و مستمری بگیری، آتش سوری

آدرس: میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شاداب، شماره ۳۱، ساختمان امید
تلفن: ۸۸۹۱۵۸۷۳
پست الکترونیک: IT@OMID-INSURANCE.IR
کدپستی: ۱۵۱۴۷۴۷۳۱۴

 

۷. بیمه ایران (دولتی)

تاریخ تاسیس: ۱۳۱۴
حوزه فعالیت: مهندسی، کشتی، هواپیما و باربری، اتکایی، نوین، اتومبیل، آتش سوزی، اشخاص و مسئولیت
آدرس: ونک، خیابان شیراز جنوبی، خیابان برزیل غربی، شماره ۵۱
تلفن: ۸۸۹۵۴۶۶۹

پست الکترونیک: pr_irc@iraninsurance.ir

 

۸. بیمه ایران معین

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲
حوزه فعالیت: باربری، آتش سوزی، مهندسی، مسئولیت، اشخاص، خودرو، طرح زندگی مان، طرح سلامت و درمان.
آدرس ایران معین: خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوی پنجم، شماره ۷
کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۷۶۱۶
تلفن ایران معین: ۸۸۱۰۸۰۷۱

پست الکترونیک: info@iranmoeininsurance.com

 

۹. بیمه پارسیان

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲
حوزه فعالیت: خودرو، عمر، آتش سوزی، مسئولیت، باربری، حوادث، درمانی، مهندسی و انرژی

آدرس پارسیان: خیابان ولیعصر، بالای بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، شماره ۲۲
کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۳۴۳۱
تلفن پارسیان: ۰۲۱۸۲۵۹
پست الکترونیک: info@parsianinsurance.com
شماره پیامک پارسیان: ۳۰۰۰۸۲۵۹

 

۱۰. بیمه پارسارگاد

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۵
حوزه فعالیت: بیمه عمر و تامین آتیه، درمان، حوادث، اموال، مسئولیت، آتش سوزی، اتومبیل، برابری، مهندسی، ریسک‌های متنوع، کارفرما در مقابل کارکنان، متصدی حمل و نقل، سازندگان ابنیه، حرفه ای، تولید کنندگان کالا
آدرس پاسارگاد: تهران، خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲
تلفن پاسارگاد: ۰۲۱۸۲۴۸۹
پست الکترونیک: info@pasargadinsurance.ir

 

۱۱. بیمه تجارت نو

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۵
حوزه فعالیت: مسئولیت، مهندسی، باربری، عمر و حوادث، عمر و سرمایه گذاری، درمان، بهداشت، اتومبیل و آتش سوزی

آدرس تجارت نو: بلوار میرداماد، نبش خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی)، شماره ۱۳۴
کدپستی: ۱۵۴۷۹۳۳۳۱۴
تلفن: ۰۲۱۷۴۵۲۸
پست الکترونیک: info@tejaratinsurance.com

 

۱۲. بیمه تعاون

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۲
حوزه فعالیت: بدنه خودرو، شخص ثالث، آتش سوزی، درمان و عمر، مسئولیت، مهندسی، مسافرت خارجی

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوی ششم، شماره ۲۲
پست الکترونیک: info@taavon-ins.ir
تلفن: ۰۲۱۴۲۰۸۶

 

۱۳. بیمه توسعه

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲
حوزه فعالیت: عمر، خودرو، مسئولیت، حوادث، آتش سوزی، مهدسی، کیفیت ساختمان، اسب، گروهی مازاد درمان، پیشاهنگ زندگی باربری، حمل و نقل

آدرس: تهران، بزرگراه شهید حقانی، نبش شمال شرقی چهار راه جهان کودک، ساختمان توسعه شماره ۴۹
تلفن: ۸۷۷۴۴
فکس: ۸۸۸۸۱۰۲۲
پست الکترونیک: info@tins.ir

 

۱۴. بیمه حافظ

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۱
حوزه فعالیت: عمر، حوادث، درمان تکمیلی، اتومبیل، آتش سوزی، حمل و نقل، باربری، مسئولیت، مهندسی، شناورها، هواپیما، بیمه انرژی، بیمه پول، اتکایی

آدرس شرکت حافظ: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و نهم، شماره بیست و ششم
تلفن: ۸۸۷۸۰۷۹۳
پست الکترونیک حافط: info@hafezinsurance.ir
فکس حافظ: ۸۸۷۷۳۰۸۵
کدپستی: ۱۵۱۶۶۱۳۵۱۱

 

۱۵. بیمه حکمت صبا

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۵
حوزه فعالیت: اتومبیل، آتش سوزی، حوادث، باربری، حمل و نقل، درمانی تکمیلی، عمر، مهندسی، مسئولیت
آدرس شرکت حکمت صبا: میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان راشل کوری، شماره ششم

پست الکترونیک: CRM@hsinsur.com
تلفن: ۴۱۳۹۵۰۰۰
کانال پیام رسان: @HSINSUR

 

۱۶. بیمه دانا

تاریخ تاسیس: ۱۳۵۲
حوزه فعالیت: درمان گروهی، اتومبیل، مسئولیت، مهندسی، انرژی و طرح‌های خاص، آتش سوزی، باربری، عمر و حوادث گروهی، عمر و پس انداز

پست الکترونیک: INFO@DANA-INSURANCE.COM
آدرس: خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، شماره ۲
کدپستی: ۱۵۱۷۸۹۱۱۹۷
فکس: ۸۸۷۹۲۹۹۷

۱۷. بیمه دی

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۳
حوزه فعالیت: انفرادی، آتش سوزی، مهندسی، اشخاص، مسئولیت، حمل و نقل، خودرو، عمر، انرژی

پست الکترونیک دی: INFO@DAYINS.COM
تلفن دی: ۰۲۱۲۳۱۳
کد پستی: ۱۹۱۸۹۵۵۳۱۱
آدرس دی: بلوار میرداماد، بین نفت و مدرس، شماره ۲۳۹

 

۱۸. بیمه رازی

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲
حوزه فعالیت: زندگی، درمان، آتش سوزی، مسافرت خارجی، خاص، اتومبیل، باربری، مهندسی، مسئولیت

آدرس: تهران، گاندی جنوبی، کوی سیزدهم، شماره ۱۴
تلفن: ۰۲۱۸۱۹۴۲
فکس: ۰۲۱۸۸۶۶۴۲۰۶
پست الکترونیک: info@razi۲۴.ir

 

۱۹. بیمه خاورمیانه

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۵
حوزه فعالیت: عمر ساده زمانی، عمر و سرمایه گذاری، تمام عمر.

پست الکترونیک: info@melico.ir
تلفن: ۴۱۳۶۳۰۰۰
فکس: ۸۸۷۳۱۱۸۳
آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، شماره هفت

 

۲۰. بیمه سامان

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۳
حوزه فعالیت: اتومبیل، آتش سوزی، درمان تکمیلی، عمر، مسافرتی، بازنشستگی تکمیلی، مسئولیت مدنی، مسئولیت کارفرما، مسئولیت پزشکان، مسئولیت سازندگی، تمام خطر پیمانکاری، خطر نصب، شکست ماشین آلات، ماشین آلات پیمانکاری، باربری داخلی، واردات، ترانزیت

پست الکترونیک: info@samaninsurance.ir
تلفن: ۰۲۱۸۹۴۳
فکس: ۸۸۷۰۰۲۰۴
آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، شماره ۱۲۳

 

۲۱. بیمه سرمد

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۲
حوزه فعالیت: خودرو، زندگی (سپهر سرمد)، باربری، آتش سوزی، مسئولیت، مهندسی، درمان و مسافرت خارج از کشور، عمر، حوادث، خاص، نسیم، آسایش سفر

پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
تلفن: ۴۳۹۵۴۰۰۰
فکس: ۴۳۴۹۵۴۹۵۴
آدرس: تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، شماره ۱۱۳، طبقه اول

 

۲۲. بیمه سینا

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲
حوزه فعالیت: اشخاص، مسئولیت، مهندسی و خاص، اتومبیل، باربری و وجوه، آتش سوزی، زندگی

پست الکترونیک: CRM@SINAINSURANCE.COM
تلفن:۰۲۱۲۸۳۷۷
فکس: ۰۲۱۲۸۳۷۱۰۳۰
آدرس: تهران، میرداماد، بعد از نفت شمالی شماره ۲۲۵، ساختمان سینا

 

۲۳. بیمه کارآفرین

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۱
حوزه فعالیت: مسئولیت، آتش سوزی، اتومبیل، مهندسی، اشخاص، طرح‌های خاص، عمر و سرمایه گذاری، باربری کالا، اتکایی و طرح ویژه تدبیر.

پست الکترونیک: INFO@KARAFARIN-INSURANCE.IR
تلفن: ۴۲۵۹۴
فکس: ۸۸۷۱۳۹۸۸
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوی هفدهم، شماره ۵

 

۲۴. بیمه کوثر

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۹
حوزه فعالیت: آتش سوزی، باربری، پول، خاص، درمانی گروهی، عمر و حوادث گروهی، مسافرتی، مسئولیت، مهندسی، هزینه‌های حقوقی

پست الکترونیک: INFO@KINS.IR
تلفن: ۰۲۱۸۹۳۸۲
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره ۲۴
سامانه پیام کوتاه: ۰۲۱۸۹۳۸۲

 

۲۵. بیمه ما

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰
حوزه فعالیت: آتش سوزی، اتومبیل، اشخاص، انرژی، باربری، کشتی، هواپیما، مهندسی، خاص، عمر و سرمایه گذاری و مسئولیت.

پست الکترونیک: info@bimehma.ir
تلفن: ۰۲۱۸۶۹۰
آدرس: تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ونک شماره ۹
کدپستی: ۱۹۹۴۶۳۵۳۸۱
فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۲۷۰۶

 

۲۶. بیمه معلم

تاریخ تاسیس: ۱۳۷۳
حوزه فعالیت: اتومبیل، باربری، کشتی، هواپیما، آتش سوزی، عمر و زندگی، مهندسی، مسئولیت، بدنه، شخص ثالث

پست الکترونیک: info@mic.co.ir
تلفن: ۸۸۷۹۵۰۵۲
آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه شریفی، شماره چهل و چهارم (ساختمان شهید بنی اردلان)
کدپستی: ۱۹۶۹۹۴۳۵۴۱
فکس: ۸۸۷۷۱۲۴۵

 

۲۷. بیمه ملت

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲
حوزه فعالیت: زندگی، اشخاص، اتومبیل، آتش سوزی، باربری، هواپیما و کشتی، مسئولیت و طرح‌های خاص بیمه ای، مهندسی و انرژی، اتکایی و اعتباری

پست الکترونیک: info@melat.ir
تلفن: ۰۲۱۸۵۳۳۳
آدرس: تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، نرسیده به چهار راه جهان کودک، شماره چهل و هشت.

 

۲۸. بیمه میهن

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۷
حوزه فعالیت: عمر و سرمایه گذاری، اتومبیل، اشخاص، طرح‌های خاص، باربری و آتش سوزی، مسئولیت حرفه ای، اتکایی، مهندسی و مسافرت خارج از کشور

پست الکترونیک: info@mihaninsurance.com
تلفن: ۸۸۴۸۰۵۱۵

آدرس: تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش خیابان بیست و هشتم، شماره ۹۰
کدپستی: ۱۵۱۱۹۱۶۴۱۳

 

← لیست شرکت های بیمه موجود در ایران →

 

۲۹. بیمه نوین

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۴
حوزه فعالیت: آتش سوزی، مسئولیت، مهندسی و انرژی، اشخاص انفرادی، اتومبیل، طرح مخصوص، باربری، اشخاص گروهی.

پست الکترونیک: info@novininsurance.com
تلفن: ۰۲۱۲۳۰۴۷
آدرس: بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی، نبش کوی یکم، شماره ۱۱
کدپستی: ۱۹۱۱۹۳۳۱۸۳
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۵۸۸۸

 

۳۰. بیمه متقابل اطمینان متحد قشم

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۱
حوزه فعالیت: تحت پوشش قرار دادن مسئولیت مالکان کشتی ها

آدرس: بلوار گلستان – حد فاصل میدان حافظ و میدان امام قلی خان

کدپستی: ۷۹۵۱۶۱۳۶۱۲

 

۳۱. موسسه بیمه متقابل کیش

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰
حوزه فعالیت: تحت پوشش قرار دادن مسئولیت مالکان کشتی ها

آدرس دفتر مرکزی: کیش ، بلوار اندیشه ، خیابان مقداد ، پلاک ۸۴ ، ساختمان دوریس ، واحد ۲۴

آدرس تهران: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) ، خیابان شهید سلطانی (سایه سابق) ، پلاک ۸۲ ، ساختمان تی تی آرا ، طبقه دوم

تلفن (کیش): ۶۰-۴۴۴۵۴۵۹ (۰۷۶)

تلفن (تهران): ۳-۲۶۲۰۱۸۳۱ (۰۲۱) 

کدپستی: ۷۹۴۱۷۵۳۱۷۴

 

سایر سازمان های بیمه فعال در ایران

 • بیمه مرکزی
 • پژوهشکده بیمه
 • شرکت کمک رسان ایران
 • شرکت بیمه آتیه سازان حافظ
 • شرکت سرویس بیمه شهر
 • سندیکای بیمه گران ایران

لیست سازمان های بیمه اجتماعی

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه سلامت ایرانیان
 • بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح (بیمه ارتش)

 

انجمن های فعال صنعت بیمه ایران

 • کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران
 • کانون انجمن های صنفی بیمه آسیا
 • انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا – استان تهران
 • انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های نمایندگی و خدمات بیمه ای البرز
 • انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز
 • کانون انجمن های صنفی بیمه البرز
 • انجمن صنفی نمایندگان بیمه دانا
 • کانون سراسری نمایندگان بیمه پارسیان
 • انجمن حرفه ای صنعت بیمه
 • انجمن ارزیابان خسارت بیمه ای
 • انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه

 

  تست1